បង្វិលកងសំណាង FREE ប្រចាំថ្ងៃ
សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 110%
ប្រម៉ូសិនសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ និងថ្ងៃអង្គារ
ដាក់ប្រាក់ 3$ ថែមជូន 0.6$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ដាក់ប្រាក់ 5$ ថែមជូន 1$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ដាក់ប្រាក់ 20$ ថែមជូន 4$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ដាក់ប្រាក់ 50$ ថែមជូន 10$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ដាក់ប្រាក់ 10$ ថែមជូន 2$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 20%
ប្រាក់រង្វាន់ 10%
សមាជិកថ្មីភ្នាល់កីឡាលេីកដំបូងសងប្រាក់វិញ 100%
លេងរ៉ូឡែត ឈ្នះប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមរហូតដល់ 228$
កីឡា នាំសំណាងរង្វាន់រហូតដល់ 558$
រង្វិលជុំនៃ ការភ្នាល់បាល់ ( ប្រាក់រង្វាន់ខ្ពស់បំផុត $688 )
បង្វិលប្រាក់ចាញ់ជូនវិញដល់ទៅ 388$
ប្រម៉ូសិនប្រាក់ត្រឡប់លើកីឡារហូតដល់ 300%
ប្រូម៉ូសិន ចែករង្វាន់ ផ្តល់ជូនរង្វាន់យ៉ាងសន្ទឹកសន្ទាប់
ប្រម៉ូសិន DG Hacker
កាសុីណូបន្តផ្ទាល់ នាំសំណាងរង្វាន់រហូតដល់ 558$
ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់សរុប
បាការ៉ាត់ ប្រាក់រង្វាន់ ឈ្នះ/ចាញ់ ជាប់គ្នា
ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្ត រហូតដល់ 30$
ទាញយកកម្មវិធី FAFA988 App ទទួលបាន 2$ ភ្លាមៗ
ថែមជូន 10$ សម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើត
បង្វិលប្រាក់សងប្រចាំថ្ងៃ 5%
ហ្គេមបាញ់ត្រី បង្វិលប្រាក់សងប្រចាំថ្ងៃ 10%
កីឡាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5% (អត្តនោម័ត)
ភ្នាល់បាល់ បង្វិលប្រាក់សង 0.5% ជារៀងរាល់ថ្ងៃ (អត្តនោម័ត)
កាស៊ីណូនិងស្លត់ហ្គេម បង្វិលប្រាក់ 0.5%
Tel Icon Facebook Icon Telegram Icon